Onze methode

Onze methode bestaat uit  4 componenten: Team, zelfkennis, jij en de ander, doel-plan-actie.

methode The Monday DreamAfhankelijk van uw vraag of ontwikkelbehoefte kan de nadruk ook op één of enkele componenten komen te liggen.

U kunt op onze site onder “persoonlijke ontwikkeling’ en bij “teamontwikkeling” ons aanbod van trainingen en workshops vinden.

Wellicht past maatwerk beter?

Wij kunnen ook een programma, training of workshop volledig laten aansluiten op uw organisatie, uw wensen en uw mensen. Aan de hand van een intake kunnen wij de behoefte en doelen bepalen en hierop een passend maatwerkvoorstel doen.

De componenten van onze methode:

Team

Een gezamenlijk doel dat bekend is en gedeeld wordt, is onontbeerlijk voor een goed functionerend team. Ook helderheid over ieders rol, taak en verantwoordelijkheid.

Behalve deze “harde” kant van de organisatie, is ook de “zachte” kant van enorme invloed op de effectiviteit en het plezier van het team. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderlinge verhoudingen, de onderstroom, leren van elkaar. Om op deze manier ook echt 1 + 1 + 3 te creëren.

Zelfkennis

Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je in staat bent passende keuzes te maken. Bovendien helpt een goede zelfkennis enorm om je eigen invloed te vergroten. Je zult dan effectiever en met meer plezier werken. In deze component van onze methode gaan we aan de slag met de volgende vragen:

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Wat geeft mij energie? Wat vind ik lastig? Wat kost mij moeite? Wat belemmert me nog?

Jij en de ander

In je leven heb je ook altijd te maken met anderen, collega’s, klanten, leidinggevende enzovoort.

Om met je team de gestelde doelen te bereiken, om optimaal samen te werken en ook nog eens met plezier, is effectieve communicatie van essentieel belang.

In deze component richten we ons op de communicatie. Jij in contact met de ander. Je leert over communicatie in zijn algemeen. Wat is het? Hoe en waardoor ontstaat ruis en wat kan je doen om deze ruis zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe je zo helder en effectief mogelijk kan communiceren, om de gewenste doelen te realiseren.

Daarnaast gaan we ervaren hoe het is en wat er gebeurt als je echt luistert. Ervaren hoe het is om op een constructieve manier met elkaar te communiceren. Open, eerlijk en in verbinding. Om beter te kunnen begrijpen en begrepen te worden.

Ook besteden we aandacht aan feedback geven en ontvangen. Aan leren van en met elkaar.

Kortom, deze component gaat over verbinding met jezelf en de ander. Over vertrouwen en open en eerlijke communicatie. Over meer heldere communicatie.

Doelen/plan/actie

Een training of workshop krijgt pas echt waarde als er ook aandacht is voor een goede transfer. Dus het inbrengen van alle inzichten en het toepassen in de praktijk. We weten uit de praktijk dat alleen leren onvoldoende toegevoegde waarde heeft. Dit is waarom een belangrijk onderdeel van onze trainingen er op gericht is te zorgen dat de benodigde, persoonlijke en afgestemde actie(s) worden vastgesteld, gepland en uitgevoerd.

In deze component worden dan ook de volgende vragen beantwoord:

Wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? Wat is daarvoor nodig? Wat ga je dus doen?

Volg ons ook via Social Media: